Helppi-palvelun tietosuojaseloste
Päivitetty 11.6.2020

1. Rekisterinpitäjä
Suomen 4H-liitto ry (Y-tunnus: 0202342-5)
Karjalankatu 2 A
00520 Helsinki

2. Rekisteri- ja tietosuojavastaava
Kirsi Korpaeus
Hallinto- ja talousjohtaja
Suomen 4H-liitto ry
Puh: +358-44-7830324
S-posti: kirsi.korpaeus@4h.fi

3. Rekisterin nimi
Helppi-rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsitellään Helppi-palvelun tuottamiseksi, palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään sekä palvelun analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Suomen 4H-liitto ry käsittelee henkilötietoja myös oman liiketoimintansa suunnittelemiseen, kuten sen ja yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, palveluiden personointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen, käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröityjä koskevia seuraavia tietotyyppejä: Perus- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, asumista, perhettä ja ammattia koskevia tietoja, kuten asuinalue, asuinpaikka, asuinmuoto, siviilisääty, lapset, koulutus, ammatti ja vuositulot. Harrastuksia ja muita mielenkiinnon kohteita, sosiaalista elämää ja luonteenpiirteitä koskevia tietoja, kuten tieto ystäväpiirin suuruudesta, rekisteröidyn arvio annettujen luonteenpiirteiden sopivuudesta rekisteröityyn, rekisteröidyn vapaamuotoinen kuvaus itsestään, rekisteröidyn ilmoittamia tietoja itsestään internetin ja sosiaalisten median palveluiden käyttäjänä. Tieto siitä, mistä rekisteröity sai tiedon Helppi-palvelusta. Käyttäjätunnus ja salasana, rekisteröitymispäivämäärä. Reklamaatiot, palautteet ja muu palvelun jäsenyyteen liittyvä yhteydenpito sekä rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena palveluun Helppi-sovelluksen kautta.

Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.
Rekisteröidyn antamien tietojen ja palvelussa suoritettujen toimien perusteella rekisteröidylle voidaan manuaalisesti kohdentaa markkinointia. Keräämme teknisesti tietoja palvelunkäytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista. Tällaisia tietoja ovat: IP-osoite (ja sijaintimaa), laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot, paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, Toimet ja niiden ajat palveluissa (kuten palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen), Palveluun ohjannut sivusto ja sivusto, johon palvelusta on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus. Jos käyttäjä liittää käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook, Instagram tai muu sosiaalisen median palvelu, saamme kyseisestä palvelusta liittymisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse Helppi –palvelun välityksellä. Palveluun kuuluu mobiiliapplikaatiot iOS- ja Android-mobiilikäyttöjärjestelmille. Henkilötietojen päivitykseen voidaan käyttää Väestötietojärjestelmää ja muita julkisia hakemistoja.

7. Tietojen luovutus
Suomen 4H-liitto ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan Suomen 4H-liitto ry:n valikoiduille yhteistyökumppaneille palveluiden tuottamiseksi. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja asiakkaiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Asiakkaat eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä palvelu kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin. Henkilötietoja voidaan palvelun toteuttamiseksi käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Suomen 4H-liitto ry varmistaa EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltävien henkilötietojen tietosuojan tason ennen tällaista käsittelyä.

8. Tietojen säilytys
Suomen 4H-liitto ry säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen Helppi-palvelun tarjoamiseksi rekisteröidyille. Suomen 4H-liitto ry säilyttää tallentamiaan henkilötietoja, kunnes rekisteröity poistaa käyttäjätilinsä Helppi-palvelusta tai muulla tavoin ilmoittaa Suomen 4H-liitto ry:lle lopettaneensa palvelun käytön. Suomen 4H-liitto ry katsoo käyttäjän lakanneen käyttämästä palvelua ja poistaa rekisteröidyn henkilötiedot Helppi-rekisteristä ja/tai siirtää rajoitetut tiedot markkinointirekisteriinsä, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt Helppi-palvelua tai ole muutoin ollut yhteydessä Suomen 4H-liitto ry:seen viimeiseen 18 kuukauteen. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU-alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Saamme viipymättä tiedon mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja ilmoitamme niistä välittömästi tiedon saatuamme asianosaisille.

9. Rekisterin suojaus
Ainoastaan määrätyillä Suomen 4H-liitto ry:n ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä sekä Suomen 4H-liitto ry:n Helppi -palvelun lisensoineiden yritysten ja niiden lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Helppi -sovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso henkilön toimenkuvan kannalta tarpeellisiin tietoihin, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Suomen 4H-liitto ry:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Suomen 4H-liitto ry:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja henkilötietoja. Kaikilla rekisterin tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä Helppi-palvelun toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään sovelluksen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida sovelluksen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Suomen 4H-liitto ry vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

11. Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Helppi -rekisterissä. Rekisteröity pystyy itse tarkastamaan tai muuttamaan omat tietonsa olemalla yhteydessä rekisterin pitäjään tai jos sovellus tämän mahdollistaa. Koneluettavassa muodossa ladattavat tiedot kattavat seuraavat tiedot sen mukaan, mitä tietoja käyttäjä on rekisteriimme tallentanut ja miten Helppi-palvelua käyttänyt:
• Käyttäjän perustiedot
• Käyttöhistoria

Käyttäjä pystyy poistamaan kaikki hänestä tallennetut tiedot ja poistamaan profiilinsa itse.  Tietojen poisto tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluun. Tietojen poisto on lopullinen ja  sen jälkeen kirjautuminen palveluun aikaisempia tunnuksia käyttäen ei ole enää mahdollista. Jos palvelun käytön haluaa aloittaa uudelleen, tulee myös rekisteröityä uudelleen.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Suomen 4H-liitto ry voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen tai hyväksytämme uudet ehdot niiden käyttöönoton yhteydessä.